ถุงขยะ,ถุงขยะย่อยสลาย,ถุุงหูหิ้วย่อยสลาย,พิมพ์วุ้น,พิมพ์ช็อกโกแล็ต,กระดาษดอลลี่,กระดาษลายฉลุ,หลอดอนามัย,หลอดห่อฟิล์ม,หลอดห่อกระดาษ,หลอดย่อยสลาย,ไม้ธงเสียบอาหาร,ช้อน ส้อม มีด พลาสติก, garbage bag, degradable garbage bag, t shirt bag, drinking straws, chopsticks,toothpicks, skewer, spoon plastics

2.ไม้ธงเสียบอาหาร


ไม้ธงเสียบอาหาร มีขนาดดังนี้

1.ขนาดยาว    9.00 cm  บรรจุ 100 ไม้/แพ็ค
2.ขนาดยาว   11.00 cm บรรจุ 100 ไม้/แพ็ค
3.ขนาดยาว   13.00 cm บรรจุ 100 ไม้/แพ็ค
4.ขนาดยาว   15.00 cm บรรจุ 100 ไม้/แพ็ค
5.ขนาดยาว   18.00 cm บรรจุ 100 ไม้/แพ็ค
6.ขนาดยาว   20.00 cm บรรจุ 100 ไม้/แพ็ค
7.ขนาดยาว   21.00 cm บรรจุ 100 ไม้/แพ็ค
8.ขนาดยาว   22.00 cm บรรจุ 100 ไม้/แพ็ค
9.ขนาดยาว   23.00 cm บรรจุ 100 ไม้/แพ็ค
10.ขนาดยาว 24.00 cm บรรจุ 100 ไม้/แพ็ค

กล่องละ 30 แพ็คต่อขนาดVisitors: 12,160