ถุงขยะ,ถุงขยะย่อยสลาย,ถุุงหูหิ้วย่อยสลาย,พิมพ์วุ้น,พิมพ์ช็อกโกแล็ต,กระดาษดอลลี่,กระดาษลายฉลุ,หลอดอนามัย,หลอดห่อฟิล์ม,หลอดห่อกระดาษ,หลอดย่อยสลาย,ไม้ธงเสียบอาหาร,ช้อน ส้อม มีด พลาสติก, garbage bag, degradable garbage bag, t shirt bag, drinking straws, chopsticks,toothpicks, skewer, spoon plastics

สินค้าถุงขยะย่อยสลาย ตราไทดี TIDY

ถุงขยะย่อยสลายตราไทดี้
@ไม่มีกลิ่น เพราะใช้วัตถุดิบเกรดเอ
@ก้นกลม การเย็บแบบสตาร์ซีล
@สามารถดึงใช้ทีละใบ
@ย่อยสลายหลังจากฝังกลบแล้วประมาณ 18 เดือนเป็นต้นไป
@ประหยัดกว่า และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

มีขนาด ดังนี้ มีแบบแพ็ค แบบม้วน และหนาพิเศษ
แบบแพ็ค(แบบคุ้มค่า)
18x20 นิ้ว มีสีฟ้า สีขาว สีดำ
24x28 นิ้ว มีสีฟ้า สีขาว สีดำ
26x34 นิ้ว มีสีดำ
30x40 นิ้ว มีสีดำ
36x45 นิ้ว มีสีดำ
แบบม้วน (แบบสะดวก)
18x20 สีฟ้า สีขาว สีดำ สีเขียว
24x28 สีฟ้า สีขาว สีดำ สีเขียว
30x40 สีดำ
แบบหนาพิเศษ(เหมาะสำหรับงานหนัก)
30x40 , 36x45 มีสีดำ
ทุกขนาดบรรจุ 36 แพ็คต่อมัด(ลัง)
Visitors: 12,160