ถุงขยะ,ถุงขยะย่อยสลาย,ถุุงหูหิ้วย่อยสลาย,พิมพ์วุ้น,พิมพ์ช็อกโกแล็ต,กระดาษดอลลี่,กระดาษลายฉลุ,หลอดอนามัย,หลอดห่อฟิล์ม,หลอดห่อกระดาษ,หลอดย่อยสลาย,ไม้ธงเสียบอาหาร,ช้อน ส้อม มีด พลาสติก, garbage bag, degradable garbage bag, t shirt bag, drinking straws, chopsticks,toothpicks, skewer, spoon plastics

กระดาษลายฉลุ กระดาษดอลลี่

 


กระดาษดอลลี่(ฉลุ)

แบบหัวใจ

1.ดอลลี่หัวใจขนาด 4.0 นิ้ว บรรจุ 200 ใบต่อแพ็ค 20 แพ็คต่อกล่อง

2.ดอลลี่หัวใจขนาด 5.0 นิ้ว บรรจุ 200 ใบต่อแพ็ค 20 แพ็คต่อกล่อง

3.ดอลลี่หัวใจขนาด 5.5 นิ้ว บรรจุ 200 ใบต่อแพ็ค 20 แพ็คต่อกล่อง

4.ดอลลี่หัวใจขนาด 10.0 นิ้ว บรรจุ 200 ใบต่อแพ็ค 20 แพ็คต่อกล่อง

 

แบบวงรี

1.ดอลลี่วงรีขนาด  6.5*9.00 นิ้ว บรรจุ 200 ใบต่อแพ็ค 8 แพ็คต่อกล่อง

2.ดอลลี่วงรีขนาด  7.5*10.5 นิ้ว บรรจุ 200 ใบต่อแพ็ค 8 แพ็คต่อกล่อง

3.ดอลลี่วงรีขนาด  8.5*12.5 นิ้ว บรรจุ 200 ใบต่อแพ็ค 8 แพ็คต่อกล่อง

4.ดอลลี่วงรีขนาด 10.5*14.0 นิ้ว บรรจุ 200 ใบต่อแพ็ค 8 แพ็คต่อกล่อง

 

แบบวงกลม

1.  ขนาด 3.5 นิ้ว บรรจุ 200 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/กล่อง
2.  ขนาด 4.0 นิ้ว บรรจุ 200 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/กล่อง
3.  ขนาด 4.5 นิ้ว บรรจุ 200 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/กล่อง
4.  ขนาด 5.0 นิ้ว บรรจุ 200 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/กล่อง
5.  ขนาด 5.5 นิ้ว บรรจุ 200 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/กล่อง
6.  ขนาด 6.0 นิ้ว บรรจุ 200 ใบ/แพ็ค   8 แพ็ค/กล่อง
7.  ขนาด 6.5 นิ้ว บรรจุ 200 ใบ/แพ็ค   8 แพ็ค/กล่อง
8.  ขนาด 7.0 นิ้ว บรรจุ 200 ใบ/แพ็ค   8 แพ็ค/กล่อง
9.  ขนาด 7.5 นิ้ว บรรจุ 200 ใบ/แพ็ค   8 แพ็ค/กล่อง
10.ขนาด 8.0 นิ้ว บรรจุ 200 ใบ/แพ็ค   8 แพ็ค/กล่อง

11.ขนาด 8.5 นิ้ว บรรจุ 200 ใบ/แพ็ค   8 แพ็ค/กล่อง

12.ขนาด 9.0 นิ้ว บรรจุ 200 ใบ/แพ็ค   8 แพ็ค/กล่อง

13.ขนาด 9.5 นิ้ว บรรจุ 200 ใบ/แพ็ค   8 แพ็ค/กล่อง

14.ขนาด 10.0 นิ้ว บรรจุ 200 ใบ/แพ็ค  8 แพ็ค/กล่อง

15.ขนาด 10.50 นิ้ว บรรจุ 200 ใบ/แพ็ค  8 แพ็ค/กล่อง

16.ขนาด 11.00 นิ้ว บรรจุ 200 ใบ/แพ็ค  8 แพ็ค/กล่อง

17.ขนาด 11.50 นิ้ว บรรจุ 200 ใบ/แพ็ค  8 แพ็ค/กล่อง

18.ขนาด 12.00 นิ้ว บรรจุ 200 ใบ/แพ็ค  8 แพ็ค/กล่อง

19.ขนาด 12.50 นิ้ว บรรจุ 200 ใบ/แพ็ค  8 แพ็ค/กล่อง

20.ขนาด 13.50 นิ้ว บรรจุ 200 ใบ/แพ็ค 8 แพ็ค/กล่อง

21.ขนาด 14.00 นิ้ว บรรจุ 200 ใบ/แพ็ค 8 แพ็ค/กล่อง

22.ขนาด 15.00 นิ้ว บรรจุ 200 ใบ/แพ็ค 8 แพ็ค/กล่อง

23.ขนาด 16.00 นิ้ว บรรจุ 200 ใบ/แพ็ค 8 แพ็ค/กล่อง

 

ผลิตจากส่วนผสมชานอ้อย สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติภายใน 2 ปี และใช้สำหรับเป็นบรรจุภัณฑ์หีบห่ออาหารได้อย่างปลอดภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 12,160